onsdag 9 juni 2010

Skillnaden mellan de och dem


Hej Fråga och Svar.

När jag skriver texter vet jag inte när det ska vara de och när det ska vara dem. Finns det några regler om det?

Inskickad av Linus
Hej Linus!

Många ungdomar har idag problem med att skilja på de och dem. I vissa texter kan man se att skribenten uteslutet använder sig av en av dessa, vilket självklart blir fel. Man kan även ofta se att man bara använder dom, vilket inte passar sig i en formell text. ”Dom” används endast i talspråk! Det finns självklart vissa grammatiska regler angående användandet av de och dem, och dessa ska jag redogöra för. Först följer dock två enkla test du kan använda dig av, om du inte orkar plugga in grammatiska regler.


Testen
.
1. Byt ut ordet mot vi och oss. Där vi passar in ska de användas, och där oss passar ska dem användas!

VI = DE
OSS = DEM

Efter middagen hörde Jim inget från … på ett tag.

Om vi sätter in vi och oss ser vi lätt vilket passar bäst:
Efter middagen hörde Jim inget från vi på ett tag.
Efter middagen hörde Jim inget från oss på ett tag.

Vi ser lätt att oss passar bättre, och därför bör vi använda dem.

Efter middagen hörde Jim inget från dem på ett tag.

2. Om du kan engelska kan man även ersätta ordet med sin engelska motsvarighet. De motsvaras av they och dem motsvaras av them.

Om vi sätter in they och them ser vi lätt vilket passar bäst:

After dinner, Jim did not hear from they for a while.
After dinner, Jim did not hear from them for a while.
Vi ser att them passar bättre, vilket innebär att vi ska sätta in dem.
Om du fortfarande är osäker efter testen är det störst sannolikhet att det blir rätt om du använder formen de.

Grammatik
De och dem är liksom jag och mig personliga pronomen. Dessa är ord som representerar en person eller ett föremål i en sats. Istället för att ständigt skriva Linus i en text kan man alltså ibland ersätta namnet med t.ex. han. Personliga pronomen finns i två olika former: subjektsform och objektsform.En subjektsform används när ett pronomen är subjektet, medan objektsformen används när det är objektet i satsen. Något förenklat kan man säga att subjektet är den som handlar i meningen, och objektet är den eller det som påverkas av handlingen.

I meningen Peter slog Per är alltså Peter subjektet, då han är den som slår, och Per är objektet, då han blir slagen.

Den grammatiska regeln om när dem ska användas är när följande tre villkor uppfylls:

1. Ordet står i objektsställning
2. Det syftar på något som nämnts tidigare i satsen
3. Det följs inte av en som-sats, ett prepositionsattribut eller ett particip.


Några elever låg efter i läxläsningen, så Urban fick hjälpa dem.

Här ska det vara dem, eftersom eleverna står i objektsställning, det vill säga hjälps av subjektet (Urban). Dem syftar på ordet eleverna, som står tidigare i satsen, och det följs inte av något.

Urban fick hjälpa de/dem som låg efter i läxläsningen.

Här står ordet visserligen i objektsställning, men det syftar inte på något tidigare nämnt, och följs av en som-sats. Därför fungerar både de och dem.Jag hoppas att detta klargjorde ämnet något för dig Linus.

Hälsningar
Fråga och Svar-redaktionen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar